Dňa 21. 4. 2017 sme sa zúčastnili skupinovej súťaže Gvoboj v Žiline, ktorú organizuje Gymnázium Veľká Okružná. Súťaž je tak atraktívna, že počet súťažných družstiev stále narastá. Tentoraz sa zúčastnilo až 40 súťažných družstiev. Naša štvorica v zložení:

Gréta Ondrašková  7. A,
Matej Škultéty 8. A,
Klára Svrčková  9. A,  
Matej Sirovatka 9. A

získala krásne 5. miesto. Blahoželáme a ďakujeme Kláre a Matejovi, ktorí nás poslednýkrát reprezentovali.