Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto

oznamuje rodičom, že dňa 25.septembra 2017
o 16.00 hod. sa uskutoční plenárne ZRPŠ a triedne
schôdze. Od 15.00 hod. bude zasadnutie výboru
ZRPŠ (triedni dôverníci).


Tešíme sa na stretnutie s vami.

Mgr. Igor Ševec             Mgr. Július Janek
   riaditeľ školy                predseda ZRPŠ