„ Nech ľudia nikdy nezabudnú, že jablko je symbolom fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti.“ Tak znie myšlienka Dňa jabĺk, známeho aj ako Deň pôvodných odrôd jabĺk. Docenenie jabĺk, ich odrôd aj ovocných sadov patrí medzi hlavné náplne tohto dňa. Pripomína sa jablko_021.JPGkaždý rok 21. októbra, alebo najbližšie k tomuto termínu. Veď jablká sa uplatňujú v teplých i studených, slaných i sladkých pokrmoch. Každý isto ochutnal niektorý z druhov jablčníka, jablkovú štrúdľu, jablkové pyré, jablkový kompót, jablkovú šťavu, kto by ho nestretol aspoň raz v kvasenej kapuste? Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú - jablko prospieva zdraviu. Aj preto sa slovo jablko dostalo do ustálených spojení, napríklad: "Denne jedno jablko pre zdravie",

Na Základnej škole Clementisova v Kysuckom Novom Meste sme si pripomenuli tento zaujímavý deň už po druhý raz. Kuchynka našej školy sa dňa 23. októbra premenila na Jablkoland - Zem jablka. Deti z 1. aj 2. stupňa mali možnosť oboznámiť sa s viac ako desiatkou odrôd tohto ovocia. „Na živo“ mohli porovnať typické znaky vystavených odrôd, ako aj ich chuťové vlastnosti. Dozvedeli sa, ktoré odrody sú vhodné na pestovanie v našich podmienkach, ktoré sú vhodné pre diabetikov, z ktorých sa vyrábajú jablkové šťavy. Oboznámili sa so staršími odrodami, pestovanými dlhé desaťročia, ale aj s novými, ktoré sa objavili v našich sadoch len pred pár rokmi. Zistili, ako sa pestujú tzv. bio jablká a prečo je lepšie nakupovať ovocie vypestované na Slovensku. Na mnohé zvedavé otázky im odpovedal pán Ing. Ivan Červenec, predseda ZO SZZ v Kysuckom Novom Meste. Pánovi Červencovi touto cestou ďakujeme za zaujímavé informácie a ochotu podeliť sa s nimi so žiakmi našej školy.Zároveň ďakujeme za sponzorský dar pani Drahomíre Poliakovej, vedúcej predajne ovocia a zeleniny na ulici Belanského v našom meste, ako aj rodičom žiakov, ktorí spestrili výstavku o ďalšie odrody.Kto sa chce o jabĺčkach dozvedieť viac, prípadne ochutnať niektoré z vystavených odrôd- nech sa páči, navštívte 3. ročník nášho Jablkolandu – o rok, v rovnakom čase.

 

 Ing. Iveta Petrovová, ZŠ Clementisova v KNM

jablko_009.JPG

jablko_013.JPG

jablko_015.JPG

jablko_043.JPG