received_548872322147030.jpg

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

a

Knižnica Jiřího Mahena v Brne

vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2017

 8. ročník česko-slovenského projektu

pre základné školy a osemročné gymnáziá

Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov

 

Medzinárodný mesiac školských knižníc (International School Library Month) vyhlásil v roku 2008 James Henri, prezident Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), pri príležitosti 10. výročia Medzinárodného dňa školských knižníc (International School Library Day).

Cieľom česko-slovenského projektu, do ktorého sa naša škola zapojila už po tretí-krát je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Tento rok sa našou partnerskou školou stala Základná škola a Materská škola Jalubí v Uherskom Hradišti. Do projektu sa zapojili všetky triedy z 1. až 4. ročníka pod vedením triednych učiteľov. Žiaci vytvorili prekrásne záložky do kníh, na ktorých ľubovoľnou technikou stvárnili tému Tajuplný svet knižných príbehov. Záložky naši žiaci vyrábali s veľkou radosťou, lebo vedeli, že urobia radosť iným deťom.

Výmenu záložiek sme využili k nadviazaniu spolupráce, kontaktov ale aj k poznávaniu života žiakov v Českej republike.

Mgr. Eva Vlčková 

received_548872202147042.jpeg

received_548872225480373.jpeg

received_548872242147038.jpeg

received_548872245480371.jpeg