erer.jpgDňa  25. 10. 2017 sa na našej škole  uskutočnila beseda s pani RNDr. Katarínou Krasňanovou na tému Chémia v praxi.

Beseda bola zorganizovaná pre žiakov siedmeho ročníka počas šiestej vyučovacej hodiny. Cieľom besedy bolo priblížiť žiakom chémiu v inom svetle.  Formou prezentácie a rozhovoru  ponúkla  našim žiakom stručný prehľad z histórie vývoja chémie, o tom, kde sa s chémiou, výrobkami  chemického priemyslu žiaci môžu stretnúť v bežnom živote.

Takmer hodinový rozhovor bol zaujímavý a ani nevieme ako rýchlo ubehol. Touto cestou chcem poďakovať pani RNDr. Kataríne Krasňanovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Elena Bučková