Zdravotníci_10.JPG

O tom, aké dôležité je správne poskytnúť prvú predlekársku pomoc pri život ohrozujúcich stavoch, niet žiadnych pochýb. Veď prvé minúty vtedy rozhodujú o prežití zraneného, či chorého človeka. Naši siedmaci si niektoré postupy prvej pomoci vyskúšali v praxi dňa 9.11. 2017.Pani Vlasta Považanová, ktorá  pôsobí ako záchranárka Červeného kríža,  deťom názorne predviedla, ako zasiahnuť  pri závažných poraneniach a ohrození života. Za pútavú dvojhodinovú prednášku  spojenú s praktickým nácvikom prvej pomoci jej touto cestou ďakujeme. Prednáška bola zrealizovaná aj v spolupráci s pani J. Pavlusikovou z Centra voľného času v Kysuckom Novom Meste. Akcia deti zaujala a dve hodinky, venované prednáške, ubehli ako voda.

Iveta Petrovová

 

Zdravotníci_4.JPG

Zdravotníci_15.JPG

Zdravotníci_28.JPG