Bedminton_-_Danka_Maračková_2.jpg

Dňa 21. novembra 2017 sa konalo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Zúčastnili sa jej 3 stredné a 4 základné školy. Našu školu reprezentovali dievčatá /Mia Chudejová 9.C a Laura Chúpeková 9.B/ a chlapci /Dávid Moravčík 9.B a Peter Masaryk 9.A/. Obe družstvá si odniesli najcennejšie trofeje a postúpili do krajského kola. O dva dni neskôr sa konalo krajské kolo v Dolnom Kubíne, kde opäť Mia, Laura, Dávid a Peter reprezentovali našu školu. Konkurencia bola veľmi silná. Desať družstiev chlapcov a desať družstiev dievčat bojovalo o umiestnenie na prvých miestach. Naši zverenci sa naozaj veľmi snažili obstáť v tak silnej zostave, aká tam bola. Samotné zápasy boli plné krásnych bedmintonových výmen, dramatických situácií, vyčerpávajúcich momentov, nových skúseností, zážitkov a nových priateľstiev. Dievčatám sa celkom darilo, dostali sa až do semifinále. Nakoniec sa umiestnili na krásnom 4. mieste. Chlapci sa tiež veľmi snažili, avšak sa im nepodarilo lepšie obstáť, obsadili 9.miesto. Obom družstvám, patrí obdiv a ešte raz im gratulujem ku krásnym úspechom, ktoré dosiahli v oboch súťažiach. Vďaka patrí aj pánovi Masarykovi, ktorý nás sprevádzal a podporoval počas turnaja v krajskom kole.

Mgr. Danka Maráčková, vedúca družstva

Bedminton_-_Danka_Maračková_7.jpg