IMG_20171108_094649.jpg

         V troch novembrových dňoch na našej škole prebiehala online informatická súťaž, ktorej sa už každoročne zúčastňujú naši žiaci od tretieho ročníka až po deviaty. Trápili sa s 15 úlohami, z ktorých 5 bolo ľahkých, 5 stredne ťažkých a 5 najťažších. Žiaci pri úlohách body nielen získavali, ale pri nesprávnej odpovedi ich aj strácali. Žiaci boli tento rok rozdelení do 4 kategórií:

ibobor.png

Drobec (žiaci 3. ročníka) súťažilo 10 žiakov v utorok  7. 11. 2017.

Bobrík (žiaci 4. a 5. ročníka) súťažilo 22 žiakov v  stredu 8. 11. 2017.

Benjamín (žiaci 6. a 7. ročníka) súťažilo 25 žiakov vo štvrtok 9. 11. 2017.

Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 28 žiakov v piatok 10. 11. 2017.          

Žiaci sa dozvedeli svoj výsledok hneď po ukončení. Spolu bolo 25 žiakov úspešných. Všetci úspešní sú uvedení v tabuľke získali aj diplom, ktorý im bol odovzdaný.

Úspešní žiaci našej školy

Drobec

Max. počet dosiahnutých bodov 72. Na Slovensku súťažilo 11 765  Drobcov.

Ema Uhrová 3.A

Barbora Hrubá, 3. A

Lucia Kubaščíková, 3. A

Samuel Garan, 3. B

Šimon Boris, 3. A

Anabel Špiriaková, 3. B

63,00 bodov, 94. percentil

60,00 bodov, 94. percentil

60,00 bodov, 94. percentil

56,00 bodov, 88. percentil

48,00 bodov, 79. percentil

48,00 bodov, 79. percentil

Bobrík

Max. počet dosiahnutých bodov 96. Na Slovensku súťažilo 17 980  Bobríkov.

Adam Capko, 5. A

Lukáš Blaško, 5. A

Ľubomíra Olexová, 4. B

Júlia Kucharčíková, 4. B

Ema Varošová, 4. B

Peter Cvopa, 4. C

Viktória Lopušanová, 5. B

Matej Šramko, 5. A

84,00 bodov, 97. percentil

76,00 bodov, 91. percentil

76,00 bodov, 91. percentil

67,00 bodov, 79. percentil

67,00 bodov, 79. percentil

60,00 bodov, 71. percentil

60,00 bodov, 71. percentil

60,00 bodov, 71. percentil

Benjamín

Max. počet dosiahnutých bodov 80. Na Slovensku súťažilo spolu 17 283 Benjamínov.

Adam Ďurana, 7. C

Kristína Krasňanová, 6. B

Andrej Magoč, 7. A

Boris Nicolas Dráb, 7. A

63,01 bodov, 94. percentil

63,01 bodov, 94. percentil

52,68 bodov, 78. percentil

51,02 bodov, 76. percentil

Kadet

Max. počet dosiahnutých bodov 80. Na Slovensku súťažilo 14 687 Kadetov.

Samuel Hájnik, 9. A

Matúš Kubaščík, 9. C

Branislav Bosý, 8. A

Martin Ďurina, 8. A

Lea Psocíková, 8. A

Ľubomír Bojda, 9. A

Andrej Antecký, 8. A

Robert Kadura, 8. C

David Káčerík, 8. C

Daniel Burdiak, 8. A

Dávid Moravčík, 9. B

Matej Škultéty, 9. A

68,34 bodov, 95. percentil

68,34 bodov, 95. percentil

64,34 bodov, 91. percentil

64,34 bodov, 91. percentil

64,34 bodov, 91. percentil

61,35 bodov, 86. percentil

59,01 bodov, 83. percentil

57,35 bodov, 81. percentil

56,35 bodov, 79. percentil

56,02 bodov, 78. percentil

56,02 bodov, 78. percentil

56,02 bodov, 78. percentil

Percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci.

Napríklad hodnota 80 znamená, že daný súťažiaci predbehol (alebo mal rovnako veľa bodov ako) 80% ostatných a len 20% súťažiacich dosiahlo lepší výsledok než on. Hodnota 50 znamená, že skončil v polovici, 75 znamená, že uzatváral najlepšiu štvrtinu súťažiacich a 100 znamená, že bol najlepší.