Dejepisný_deň_11.JPG

         Aj tento školský rok sa uskutočnil na našej škole projektový deň z dejepisu na tému Holokaust. Žiaci pracovali vo vopred dohodnutých skupinách po dvoch až štyroch a za päť vyučovacích hodín z pripravených materiálov a vďaka spolupráci vytvárali projekt na túto tému. História akoby znovu ožívala. Každý bol niečím originálny, no aj tak sa po učebni, kde sme projekty robili najčastejšie ozývalo meno Mengela a jeho pokusy na ľuďoch. Do čias druhej svetovej vojny sme sa vrátili aj prostredníctvom filmu „Posledný vlak“ po nemecky, Der letzer Zug! Ukazoval nám pocity a konanie Židov pri cestovaní vlakom na istú smrť do koncentračného tábora.  Projektový deň bol jedným z najlepších spôsobov ako nám ukázať čo to znamenalo byť Židom počas 2. sv. vojny. Dúfam, že sa bude organizovať aj v ďalších rokoch.

  Lea Psocíková 8.A

Dej._deň_1.JPG

Dejepisný_deň_16.JPG

Dejepisný_deň_15.JPG

Dejepisný_deň_14.JPG

Dejepisný_deň_10.JPG

Dejepisný_deň_9.JPG

Dejepisný_deň_8.JPG

Dejepisný_deň_7.JPG

Dejepisný_deň_6.JPG

Dejepisný_deň_5.JPG

Dejepisný_deň_4.JPG

Dejepisný_deň_3.JPG

Dejepisný_deň_2.JPG

Dejepisný_deň_1.JPG

Dej._deň_4.JPG

Dej._deň_3.JPG

Dej._deň_2.JPG