nabozenstvo

  1. januára 2019 sa po 6. vyučovacej hodine uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Do súťaže sa zapojilo 27 žiakov 2. stupňa. Žiaci pracovali v trojčlenných skupinách. Otázky boli zamerané na Evanjelium sv. Matúša z Nového zákona. Začiatok súťaže odštartoval vdp. kaplán Martin Hruška, ktorý zároveň odovzdal víťazom ocenenia.

VÝSLEDKY:

  1. miesto - Cvopa Pavol, Čulák Marek, Hrošovský Tomáš (žiaci z 8.B)
  2. miesto - Kucharčíková Júlia, Masnicová Zuzana, Olexová Ľubomíra (žiačky z 5.B)
  3. miesto - Chúpeková Klaudia (žiačka zo 7.A), Masaryková Simona a Šramko Matej (žiaci zo 6.A)