2019 02 26 12.11.17

Malnutrícia. Toto vznešené slovo počuli  šiestaci z Clementisky prvý krát dňa 26.2. 2019. Nie, nejedná sa o nové, dosiaľ neznáme ženské  meno v kalendári. Jeho doslovný preklad do slovenčiny znie zlé stravovanie. Práve v tento deň navštívila našu školu Mgr. Kaludia Šugrová z občianskeho združenia KlauDIA a z Ústavu psychológie zdravia pri Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Malá akadémia správneho stravovania detí je dobrovoľnícka edukačná iniciatíva občianskeho združenia KlauDia. Prevencia stravovaním. Je známe, že malnutrícia (zlé stravovanie) u detí vedie k  zdravotným problémom a súvisí so vznikom chronických chorôb. Pri „systémovom nekonaní“ z detí vyrastá obrovský počet mladých pacientov smerujúcich k invalidite. Hlavným poslaním Malej akadémie správneho stravovania detí - podľa Mgr. K. Šugrovej je naučiť deti  hravou zážitkovou formou zásady správneho stravovania, vštepovať im základy zdravej životosprávy, ale tiež upozorňovať na chyby z nevedomosti, ktoré vedú k problémom. Našich šiestakov najskôr pani Šugrová zaujímavou formou zasvätila do teoretických pravidiel správneho stravovania. Na mnohých príkladoch zo života deťom zdokumentovala dôsledky malnutrície. Boli sme prekvapení zistením,  koľko z prítomných detí  neraňajkuje, ba ani nedesiatuje. Po teoretickej časti sa deti presunuli do školskej cvičnej kuchynky, kde ich už čakali tzv. švédske stoly. Nie však plné nezdravých údenín, ale množstva druhov nakrájanej a nastrúhanej zeleniny. Žiaci mali možnosť pomocou svojich šikovných ručičiek a vlastnej fantázie vytvoriť si pestrofarebné zeleninové kreácie, ktoré následne s chuťou skonzumovali.

Za vydarenú akciu ďakujeme  Mgr. Klaudii Šugrovej, za spoluprácu pani Janke Pavlusikovej z CVČ

Ing. Iveta Petrovová

 

2019 02 26 12.08.55