BO 2019

Dňa 20. marca 2019 sa žiaci 8. B triedy Tomáš Hrošovský, Marek Čulák a Pavol Cvopa zúčastnili na dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktoré sa konalo v priestoroch Pastoračného centra sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste. Biblická olympiáda je zameraná na výchovu k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Obsah súťaže kladie dôraz na vedomosti zo Svätého písma. Tento rok žiaci súťažili z knihy Rút, Prvej knihy kráľov a z Evanjelia podľa Matúša. 

           Pred začiatkom už 18. ročníka súťaže účastníci načerpali posilu na sv. omši, ktorú celebroval školský dekan vdp. Martin Lisík. Potom už nasledovali súťažné kolá, v ktorých si naše trojčlenné družstvo zmeralo sily s družstvami ostatných škôl. Súťažiaci sa snažili čo najlepšie odpovedať na úlohy piatich kôl. Boli medzi nimi tajnička, test, výber podobenstiev, autorizácia textu – hľadanie chýb, indícia – nájsť hľadané heslo, výroky – kto komu povedal, určenie chronologického poradia. Úlohy boli skutočne náročné. Nášmu tímu sa podarilo v silnej konkurencii získať krásne 2. miesto. Chlapcom ďakujeme a srdečne blahoželáme.