hvvV školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín  súťažilo  38 recitátorov v I., II. a III. kategórii.  Najlepší z nich sa stali víťazmi jednotlivých kategórií školského kola a postúpili do okresného kola. Všetkým úspešným recitátorom blahoželáme 😄.

 

Školské kolo HK - Poézia Próza 29. marec 2019  Okresné kolo HK

I. kategória (2.- 4.ročník):                                       

1.miesto: Peter Ondreáš, 3.B
2.miesto: Anabel Špiriaková, 3.B
3.miesto: Nadja Mazaňová,  2.

II. kategória (5. – 6. ročník): 
1.miesto:  Zuzana Svrčková, 6.B
2.miesto:  Matúš Švaňa, 5.B
3.miesto: Zdenka Bosá, 5.B
III. kategória (7.-9.ročník)
1.miesto: Mária Gáboríková, 8.B
2.miesto: Tobiáš Minárik,  7.A

3. miesto:    -----

I. kategória (2.- 4. ročník): 

1.miesto: Vanesa Pavelová, 3.A
2.miesto:Veronika Ozaniaková, 3.B

3.miesto: Paris Fujáková, 3.B

II. kategória (5.- 6. ročník): 
1.miesto: Klára Rešovská, 5.B
2.miesto: Grétka Sýkorová, 5.B

3.miesto:   ----

III. kategória (7.- 9. ročník): 
1.miesto: Ivana Harceková, 9.A
2.miesto: Anna Hrubá, 7.A

3.miesto: ------

Poézia: 

 I. kategória: 

 3. miesto – Peter Ondreáš

III. kategória:

 3. miesto – Mária Gáboríková

Próza:   

 III. kategória: 

3. miesto – Ivana Harceková