1

Dňa 13.5.2019 sa 5-členné družstvá tried 3. a 4. ročníka zúčastnili súťaže, ktorú pre nich zorganizovali pani učiteľky a učitelia z našej školy.

Súťažilo sa v 5 disciplínach:

  • Prvá pomoc (p. uč. I. Petrovová)
  • Rodinná výchova (p. uč. D. Kuleszová)
  • Dopravná výchova (p. uč. E. Bučková)
  • Zdravý životný štýl – zdravá strava, rastliny (p. uč. D. Ševčíková)
  • Zdravý životný štýl – ochrana zvierat (p. uč. J. Jablonský)

Na jednotlivých stanovištiach žiaci plnili rôznorodé úlohy z danej oblasti, preukázali svoje doteraz nadobudnuté vedomosti a zručnosti: ošetrovali raneného, poskytovali mu prvú pomoc, dokázali, že sa vedia postarať o maličkého súrodenca a pomáhať rodičom so starostlivosťou o neho, rozoznávali dopravné značky, testovali sa v pravidlách cestnej premávky, rozoznávali huby, semená, rastliny, no a v zaujímavých doplňovačkách a prešmyčkách ukázali, že poznajú prírodu na Kysuciach a obyvateľov našich lesov.

Nuž a tu je vyhodnotenie výsledkov:

  1. miesto (80 bodov) – 3.B
  2. miesto (78 bodov) – 4.A
  3. miesto (77 bodov + rýchlejšie splnená rozstrelová úloha) – 3.A
  4. miesto (77 bodov) – 4.B

Družstvá boli odmenené vecnými cenami.

Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, ktorí si našli čas a pripravili žiakom zaujímavé úlohy. Verím, že pri podobných súťažiach sa zídeme aj v budúcnosti.

Mgr. Renáta Janíková