Dokument na stiahnutie:

Výzva na predloženie ponuky - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky