Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto, prijme do pracovného pomeru učiteľku na 1. stupeň základnej školy na plný úväzok s nástupom do práce od 02.09.2017 (pracovný pomer na dobu určitú). Výber uchádzačov sa bude konať osobným pohovorom dňa 29.08.2017 o 12.00 hod. , v Základnej škole, Clementisova 616/1, 024 01 Kysucké Nové Mesto.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis,
• doklady o ukončenom vzdelaní, • súhlas so spracovaním osobných údajov • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním zmluvy) • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním zmluvy)

Požaduje sa pedagogické vzdelanie podľa platnej školskej legislatívy 
Požadované doklady posielajte do 25.08.207 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón: 041/4213319