Pri kreslení budeme najčastejšie využívať panel nástrojov. Obsahuje množstvo užitočných funkcií, ktoré nám umožnia kresliť objekty ako štvorce, kruhy, cesty, priamky, vlastné tvary , text a umožní nám tiež meniť ich vlastnosti.

 obr. 1 - Panel nástrojov

panel

Popis nástrojov a krátke videoukážky ich funkčnosti:

 1. Výber a transformácia objektov

Nástroj slúži na označenie objektov kreslenia. Môžeme označiť jeden alebo aj viac objektov a následne ich presúvať, umiestňovať, otáčať, upravovať.


kurzor

Pozn. Pridržaním ľavého tlačidla Ctrl na klávesnici zabezbečíme zachovanie pomeru strán objektu pri zmene jeho veľkosti alebo ho môžeme otáčať v krokoch po 45° 

2. Upraviť uzly, cesty

uzol

 4. Lupa

LupaLupa slúži na priblíženie kresliaceho plátna. Ľavým tlačidlom na myši približujeme a pravým vzďaľujeme. Na približovanie nám môže poslúžiť aj funkcia Ctrl + koliesko na myši.

 

 6. Vytvorenie obdĺžnikov a štvorcov

Nástroj nám umožní vytvárať štvorce a obdĺžniky. Môžeme meniť ich veľkosť, umiestnenie, vzájomné poradie, farby atd..

stvorec

9. Tvorba hviezd a mnohouholníkov

Nástroj nám umožňuje kreslenie hviezd a mnohouholníkov. Môžeme meniť počet cípov, veľkosť atd..

hviezda

 

12. Kreslenie bézierovych kriviek a  rovných čiar

bez

Bézierove krivky nám umožňujú vytvárať ľubovoľné objekty a tvarovať ich podľa vlastných potrieb, predstáv.  

pozn. podrobnejšie bude tento nástroj rozobraný v osobitnom článku. Obrázok na vyskúšanie kreslenia z videa si môžete stiahnuť tu.

18. Vytvorenie a úprava farebných prechodov

prechod

 

pozn. pre odskúšanie kreslenia podľa videa si môžete stiahnuť obrázok palmy tu alebo porovnať výsledný obrázok tu.

20. Vybrať farbu z obrázka

kvapatko