streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

stop view Info
/
   preview
   Album
   Photo
   Date
   Dimensions
   Filename
   File size
   Camera
   Focal length
   Exposure
   F Number
   ISO
   Make
   Views
   Comments
   ozio_gallery_fuerte

   {youtube}Bj2E2MjNKwE{/youtube}

   Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra zahŕňa v sebe kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach. Nadväzuje na regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj identity obce alebo regiónu.

   Vyučujúci 3. s 4. ročníka ZŠ realizovali so svojimi žiakmi projekt, ktorého cieľom bolo podrobnejšie spoznať viaceré kultúrne regióny na Slovensku.

   Každá trieda si vybrala jednu oblasť. Počas 3 mesiacov žiaci zisťovali, kde sa ich región nachádza, ktoré významné mestá, rieky, vrchy v ňom ležia, pátrali po prírodných i kultúrnych pamätihodnostiach. Nezabudli ani na tradície, folklór či kuchárske umenie obyvateľov.

   Práca na projekte bola včlenená do vyučovania SJL, VLA, HUV, VYV, INF i PVC. Žiaci na hodinách o svojich regiónoch čítali povesti, zbierali nárečové slová, učili sa piesne, jednoduché tance, z množstva informácií a obrázkov na internete vyberali tie dôležité a z nich následne zhotovovali plagáty.

   Prostredníctvom videoprojekcií si žiaci vypočuli zvuky tradičných ľudových hudobných nástrojov, akými sú napríklad fujara, fujara-trombita, pastiersky roh, píšťala-koncovka, gajdy či husle. Ľubozvučné piesne a veselé tance priblížili žiakom atmosféru folklórnych festivalov či rôznych iných vystúpení mnohých folklórnych zoskupení pochádzajúcich z rôznych regiónov Slovenska.

    

    zub.JPG

           Naši deviataci sa zúčastnili na dvoch zaujímavých školeniach o dentálnej hygiene, ktoré organizuje pre školy firma Brusher v spolupráci s občianskym združením Zdravé ďasná. Počas prvého školenia (8.12.), ktoré viedla dentálna hygienička Bc. Renáta Kastanarasová a študentka zubného lekárstva Danka Tichá, sa žiaci dozvedeli zásadné, a pritom do bežného života ľahko aplikovateľné poznatky o starostlivosti o zuby. Toto školenie zmenilo ich pohľad na problematiku zubných kazov aj problémov s ďasnami. Zároveň motivovalo k lepšej starostlivosti o chrup. Žiaci si uvedomili, že kľúčom ku krásnym a zdravým zubom je vytvorenie správnych návykov. Naučili sa tiež viac o anatómii zubov a pochopili, že klasická zubná kefka nestačí. Počas druhého školenia (15.12.), tiež pod vedením Bc. Renáty Kastanarasovej a študentky stomatológie Silvie Hudecovej,  sa žiaci dozvedeli, ako má vyzerať ošetrenie u zubára aj prečo je dôležitá dentálna hygienička. Časť prednášky bola venovaná súvislostiam medzi stravovacími návykmi a zdravím ústnej dutiny. Pre žiakov bolo zaujímavé napríklad vidieť, koľko cukru obsahujú pochutiny či nápoje obľúbené medzi mladými. Každý žiak dostal malý darček – zubnú a medzizubnú kefku Curaprox, odznak a tetovačky.

   Obe prednášky boli podané pútavým a moderným spôsobom a ich súčasťou bol aj praktický nácvik.

   Mgr. D . Ševčíková

   Ďakujeme Gréte Ondráškovej,  žiačke VIII.A za vianočnú úpravu nášho loga vo vektorovom programe Inkscape sob.jpg.

   logo.png