erer.jpgDňa  25. 10. 2017 sa na našej škole  uskutočnila beseda s pani RNDr. Katarínou Krasňanovou na tému Chémia v praxi.

Beseda bola zorganizovaná pre žiakov siedmeho ročníka počas šiestej vyučovacej hodiny. Cieľom besedy bolo priblížiť žiakom chémiu v inom svetle.  Formou prezentácie a rozhovoru  ponúkla  našim žiakom stručný prehľad z histórie vývoja chémie, o tom, kde sa s chémiou, výrobkami  chemického priemyslu žiaci môžu stretnúť v bežnom živote.

Takmer hodinový rozhovor bol zaujímavý a ani nevieme ako rýchlo ubehol. Touto cestou chcem poďakovať pani RNDr. Kataríne Krasňanovej a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Elena Bučková

Ray Sikorski si tentoraz svoj pobyt predĺžil o celý týždeň a venoval sa nielen našim starším žiakom, ale aj tým mladším. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka si zábavnou formou zdokonaľovali svoje komunikačné schopnosti v rôznych oblastiach reálneho života a Raya si natoľko obľúbili, že mu takmer nedovolili z našej školy odísť - dovolili mu to len pod podmienkou, že sa k nim ešte vráti a čo Ray sľúbil, to aj splnil...

Vybíjaná_2.jpg

Dňa 26. 10. 2017 sa uskutočnilo Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov, čiže žiakov 1. stupňa. Naši najmladší hráči výborne reprezentovali našu školu a po veľkom boji obsadili nádherné 2. miesto. Družstvo tvorili títo žiaci Damián Ďurana, Ema Capková, Romana Malíková, Nikolas Škorík, Peter Mičuda zo 4. C, Jana Chúpeková, Marta Šamajová, Alžbeta Bugáňová zo 4. A a Ema Várošová, Matúš Švaňa, Júlia Kucharčíková a Zdenka Mária Bosá zo 4. B pod vedením pani učiteľky Danky Maráčkovej.

5.jpg

Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľúva celý sad. Vietor šiky - miky, hojda  všetky konáriky. Vyhúda im celý čas „Ide zima bude mráz“. Deti v ŠKD si užívajú jeseň plnými dúškami.