streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

Ako vyzeral vlastnoručný podpis Alžbety Bátoryovej? Čo je kaňon? Kde navštíviť skutočný kaňon a necestovať viac ako 30 kilometrov? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sme hľadali odpovede so žiakmi 5 ročníka.

 

Je krásna slnečná sobota a my nastupujeme na dlhú vlakovú púť na exkurziu do metropoly východného Slovenska. Skupinu 40 žiakov tvoria triedy 6.A a 9.A, s dozorom p.uč. Vargová, Krištofíková a pani Kožová – ochotná mamička žiačky zo 6.A.

Pre lepšiu orientáciu v škole je odteraz dostupný plán učební hlavnej a vedľajšej budovy. Môžete si ho kedykoľvek pozrieť, prípadne vytlačiť. Nájdete ho v ponuke Škola > Plán učební školy.

 

Dňa 22. 10. 2015 sa 15 žiakov 9. ročníka zúčastnilo na Dni otvorených dverí na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Žiaci sa na 21 stanoviskách oboznámili so zameraním a možnosťou uplatnenia sa na 2, 3, a 4-ročných študijných  učebných odboroch a možnosťou nadstavbového štúdia.

Prvý sneh napadol túto sezónu vo Vysokých Tatrách 20.októbra a my sme boli pri tom. Piataci tak mali neplánovane o zážitok viac. Sneh však vôbec nebol prekážkou, naopak, príjemným, priam vianočným spestrením prechádzky zo Štrbského plesa na Popradské pleso. Pri prvom  z menovaných sme videli oba skokanské mostíky, neskôr sa nám v plnej kráse odkryli snehom pokryté majestátne vrcholy našich veľhôr. Na Popradskom plese sme si oddýchli, občerstvili sa v miestnej reštaurácii, nakúpili suveníry. Po ceste sme spravili niekoľko zaujímavých záberov na pamiatku, ktoré si aj vy môžte pozrieť spolu s nami. 

Mgr. Janek