piatok, 06 november 2020 20:05

Ako som už spomínal v prvej časti návodu, tablet nedokáže úplne nahradiť notebook alebo stolový počítač. Jeho veľké výhody sú kompaktnosť a tiež cena. Na množstvo úloh ale postačuje. Neporadí si s...

streda, 04 november 2020 10:37

  11.ročník projektu Záložka do knihy spája školy: “ Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní  alebo v próze” Aj tento školský rok sa naši žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ...

pondelok, 02 november 2020 15:25

Vážená rodičia,  dávame do pozornosti nové dokumenty zverejnené 1.11. 2020 na websídle MŠVVaŠ SR...

štvrtok, 29 október 2020 12:57

Dištančné vzdelávanie, vypracovanie úloh cez tablet/mobil je o niečo náročnejšie ako cez stolový počítač alebo notebook, ale nie nemožné. Aplikácie ako Edupage, Word, Excel, Powerpoint, Google...

piatok, 23 október 2020 16:29

      V školskom roku 2020/21  prebieha na našej škole  už 5. ročník súťaže v skladaní Rubikovej kocky. Úlohou žiakov je zložiť 3 Rubikove kocky v čo...

piatok, 23 október 2020 14:04

Základná škola, Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom, že od 26.októbra 2020 bude vyučovanie prebiehať nasledovne: - na ročníkoch 1.-4. bude vyučovanie prebiehať prezenčne...

utorok, 13 október 2020 08:03

MŠ SR od 12.10.2020 upresnilo pokyny na organizáciu výchovy a vzdelávania v ŠKD tak, že nesmie dôjsť k premiešavaniu žiakov medzi jednotlivými triedami. Vzhľadom k tomu sa v ŠKD pri ZŠ-Clementisova...

piatok, 02 október 2020 09:45

Ako je už na našej škole zvykom, každoročne si 26. septembra pripomíname EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV, aby sme vyzdvihli potrebu ovládať cudzie jazyky ako nutnosť pre život v zjednotenej...

Ako vyzeral vlastnoručný podpis Alžbety Bátoryovej? Čo je kaňon? Kde navštíviť skutočný kaňon a necestovať viac ako 30 kilometrov? Na tieto a mnohé ďalšie otázky sme hľadali odpovede so žiakmi 5 ročníka.

 

Je krásna slnečná sobota a my nastupujeme na dlhú vlakovú púť na exkurziu do metropoly východného Slovenska. Skupinu 40 žiakov tvoria triedy 6.A a 9.A, s dozorom p.uč. Vargová, Krištofíková a pani Kožová – ochotná mamička žiačky zo 6.A.

Dňa 22. 10. 2015 sa 15 žiakov 9. ročníka zúčastnilo na Dni otvorených dverí na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste. Žiaci sa na 21 stanoviskách oboznámili so zameraním a možnosťou uplatnenia sa na 2, 3, a 4-ročných študijných  učebných odboroch a možnosťou nadstavbového štúdia.

Prvý sneh napadol túto sezónu vo Vysokých Tatrách 20.októbra a my sme boli pri tom. Piataci tak mali neplánovane o zážitok viac. Sneh však vôbec nebol prekážkou, naopak, príjemným, priam vianočným spestrením prechádzky zo Štrbského plesa na Popradské pleso. Pri prvom  z menovaných sme videli oba skokanské mostíky, neskôr sa nám v plnej kráse odkryli snehom pokryté majestátne vrcholy našich veľhôr. Na Popradskom plese sme si oddýchli, občerstvili sa v miestnej reštaurácii, nakúpili suveníry. Po ceste sme spravili niekoľko zaujímavých záberov na pamiatku, ktoré si aj vy môžte pozrieť spolu s nami. 

Mgr. Janek

Dňa 9. 10. 2015 sa konala atletická súťaž na počesť otvorenia novej atletickej tartanovej dráhy v Kysuckom Novom Meste. Táto veľkolepá udalosť sa konala so všetkým, čo k tomu patrí - príhovor primátora mesta, riaditeľa atletickej súťaže a ďalších významných ľudí, ktorí sa podieľali na tom, aby sme mali v našom meste takúto krásnu tartanovú atletickú dráhu, na ktorej by mohli trénovať naše talenty.