streda, 24 jún 2020 11:46

V dôsledku pandémie sa každoročné oceňovanie učiteľov  za pedagogickú prácu uskutočnilo s oneskorením dňa 22.06.2020. Primátorom mesta Ing Mariánom Mihaldom  bol ocenený aj náš...

štvrtok, 11 jún 2020 10:17

Po aktualizácii hodnotenia žiakov  na konci  škol. roku 2019/2020 zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR a na základe odporúčania zriaďovateľa čo najviac...

štvrtok, 11 jún 2020 09:17

Konzílium epidemiológov rozhodlo o zmene v otvorení materských škôl a základných škôl a Úrad verejného zdravotníctva SR tieto zmeny povolil. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie...

piatok, 05 jún 2020 18:37

Aj počas pandémie Covid-19  sme súťažili. Dňa 7. 5. 2020 sa uskutočnilo Okresné kolo chemickej olympiády. Olympiády sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Veronika Čurajová z 8. B...

utorok, 02 jún 2020 09:55

Základná škola Clementisova KNM ďakuje riaditeľovi Strednej odbornej školy strojníckej Mgr. Ing. Ondrejovi Holienčíkovi a primátorovi mesta Ing. Mariánovi Mihaldovi za dar v podobe 10 ks...

streda, 27 máj 2020 20:09

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 sa s účinnosťou od 1.júna 2020 obnovuje školské vyučovanie v ZŠ, ak tak rozhodne zriaďovateľ, na účel vzdelávania...

štvrtok, 21 máj 2020 15:09

Rodič informuje triedneho učiteľa prostredníctvom vyplneného dotazníka "Záväzné vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie žiaka do základnej školy od 1.júna 2020". Pri nástupe...

streda, 06 máj 2020 13:50

  Týždenná záťaž žiakov 1. – 3. ročníka je pre hlavné vzdelávacie oblasti (vyznačené červenou farbou) 5 – 8 hodín/týždenne.   1.A 1.B 1.C Pondelok SJL,...

utorok, 28 apríl 2020 13:18

Výberové pohovory so  žiakmi - záujemcami  o duálne vzdelávanie  v Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. a ich zákonnými zástupcami sa uskutočnia: - 06.05.2020 v priestoroch Strednej...

Dejepisný_deň_11.JPG

         Aj tento školský rok sa uskutočnil na našej škole projektový deň z dejepisu na tému Holokaust. Žiaci pracovali vo vopred dohodnutých skupinách po dvoch až štyroch a za päť vyučovacích hodín z pripravených materiálov a vďaka spolupráci vytvárali projekt na túto tému. História akoby znovu ožívala. Každý bol niečím originálny, no aj tak sa po učebni, kde sme projekty robili najčastejšie ozývalo meno Mengela a jeho pokusy na ľuďoch. Do čias druhej svetovej vojny sme sa vrátili aj prostredníctvom filmu „Posledný vlak“ po nemecky, Der letzer Zug! Ukazoval nám pocity a konanie Židov pri cestovaní vlakom na istú smrť do koncentračného tábora.  Projektový deň bol jedným z najlepších spôsobov ako nám ukázať čo to znamenalo byť Židom počas 2. sv. vojny. Dúfam, že sa bude organizovať aj v ďalších rokoch.

  Lea Psocíková 8.A

IMG_6770.jpg

 Oblastné majstrovstvá základných škôl v zrýchlenom šachu pre školský rok 2017/2018 sa uskutočnili v Žiline 09. 11. 2017 a krajské kolo bolo v Zákamennom 28.11.2017.

Našu školu výborne reprezentovali:

Lukáš Blaško /5.A/, Ondrej Ševčík /1.C/, Samuel Hájnik /9.A/, Jakub Sirovátka /7.A/, Stanislav Slivoň /7.A/, Silvia Šamajová /6.B/ a Lucia Ševčíková /6.B/.

Na oblastnom kole sa na medailových pozíciách umiestnili Lucia Ševčíková /1. miesto/ a Silvia Šamajová /3. miesto/ v kategórii dievčat. V kategórii chlapcov sa

na 3. mieste umiestnil Stanislav Slivoň. Všetci traja medailisti postúpili na krajské kolo. Výsledky našich žiakov na krajskom kole: 1. miesto – L. Ševčíková, 10. miesto – S. Šamajová a 18. miesto S. Slivoň

Ľ. Ševčík

jj.png

IMG_20171108_094649.jpg

         V troch novembrových dňoch na našej škole prebiehala online informatická súťaž, ktorej sa už každoročne zúčastňujú naši žiaci od tretieho ročníka až po deviaty. Trápili sa s 15 úlohami, z ktorých 5 bolo ľahkých, 5 stredne ťažkých a 5 najťažších. Žiaci pri úlohách body nielen získavali, ale pri nesprávnej odpovedi ich aj strácali. Žiaci boli tento rok rozdelení do 4 kategórií:

ibobor.png

Drobec (žiaci 3. ročníka) súťažilo 10 žiakov v utorok  7. 11. 2017.

Bobrík (žiaci 4. a 5. ročníka) súťažilo 22 žiakov v  stredu 8. 11. 2017.

Benjamín (žiaci 6. a 7. ročníka) súťažilo 25 žiakov vo štvrtok 9. 11. 2017.

Kadet (žiaci 8. a 9. ročníka) súťažilo 28 žiakov v piatok 10. 11. 2017.          

Žiaci sa dozvedeli svoj výsledok hneď po ukončení. Spolu bolo 25 žiakov úspešných. Všetci úspešní sú uvedení v tabuľke získali aj diplom, ktorý im bol odovzdaný.

Bedminton_-_Danka_Maračková_2.jpg

Dňa 21. novembra 2017 sa konalo okresné kolo v bedmintone žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Zúčastnili sa jej 3 stredné a 4 základné školy. Našu školu reprezentovali dievčatá /Mia Chudejová 9.C a Laura Chúpeková 9.B/ a chlapci /Dávid Moravčík 9.B a Peter Masaryk 9.A/. Obe družstvá si odniesli najcennejšie trofeje a postúpili do krajského kola. O dva dni neskôr sa konalo krajské kolo v Dolnom Kubíne, kde opäť Mia, Laura, Dávid a Peter reprezentovali našu školu. Konkurencia bola veľmi silná.

foto.jpg

Medzinárodná šachová federácia FIDE udelila koncom októbra 2017 našej žiačke Lucii Ševčíkovej /6.B/ titul majsterka FIDE (WFM - Woman FIDE Master).

Medzinárodná šachová federácia (FIDE) udeľuje šachistom – mužom alebo ženám rôzne medzinárodné šachové tituly. Titul majsterka FIDE, s anglickou skratkou WFM /Woman FIDE Master/ je ženskou obdobou titulu majster FIDE /FM/. Titul WFM možno získať splnením noriem na ženských súťažiach alebo požadovaný rating ELO je 2100.