Verejný obstarávateľ:     Základná škola, Clementisova č. 616, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 Výzva na predloženie ponuky

v súlade s §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy

Verejný obstarávateľ:     Základná škola, Clementisova č. 616, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 Výzva na predloženie ponuky

v súlade s §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Clementisova č. 616, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 Výzva na predloženie ponuky

v súlade s §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy

Verejný obstarávateľ:   Základná škola,  Clementisova č. 616, 024 01 Kysucké Nové Mesto

 Výzva na predloženie ponuky

v súlade s §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky spravidla v predpokladanej hodnote 5 000 až 39 999 € bez DPH/rok alebo počas trvania zmluvy

Na základe zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľstvo ZŠ Clementisova, KNM vypisuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu podlahy (časť chodby v hlavnej budove - 1. poschodie 553,5 m2).
Špecifikácia:  materiál: epoxidová podlaha