keys

 

 Znak

Klávesová skratka

Poznámka (názov znaku a pod.)

Znak

Klávesová skratka

Poznámka

!  Alt + 33   (ľavý alt + číslo na numerickej klávesnici) ?  Alt + 63  (ľavý alt + číslo na numerickej klávesnici
#  pAlt + X alebo Alt + 35  (pravý Alt + písmeno alebo ľavý alt + číslo na numerickej klávesnici) $  pAlt + ô resp. ů alebo Alt + 36  (pravý Alt + písmeno alebo ľavý alt + číslo na numerickej klávesnici)
&  pAlt + C alebo Alt + 38   (pravý Alt + písmeno alebo ľavý alt + číslo na numerickej klávesnici) @  pAlt + V alebo Alt + 64  (pravý Alt + písmeno alebo ľavý alt + číslo na numerickej klávesnici)
( Alt + 40   ) Alt + 41  
* pAlt + - alebo Alt + 42 aleb shift +8 na anglickej klávesnici        
{  pAlt + B alebo Alt + (0)123   }  pAlt + N alebo Alt + (0)125  
[ pAlt + F alebo Alt + 91   ] pAlt + G alebo Alt + 93  
μ Alt + 0181 resp. Alt + 956   Alt + 8734  

pexels pixabay 4158 Stredné

Ako som už spomínal v prvej časti návodu, tablet nedokáže úplne nahradiť notebook alebo stolový počítač. Jeho veľké výhody sú kompaktnosť a tiež cena. Na množstvo úloh ale postačuje. Neporadí si s náročnejšou prácou ako editovanie videa, práce s grafickými editormi. Veľkou výhodou najmä pre viacčlenné domácnosti je cena a dostupnosť, kde tablet s prikúpenou klávesnicou môžeme mať už za približne od 150 - 200 Eur.

pexels julia m cameron 4145032 Stredné

Dištančné vzdelávanie, vypracovanie úloh cez tablet/mobil je o niečo náročnejšie ako cez stolový počítač alebo notebook, ale nie nemožné. Aplikácie ako Edupage, Word, Excel, Powerpoint, Google Meet, Email sú dostupné aj na Os Android. Ich funkčné prvky sú ale mierne zjednodušené a ovládanie iné ako sme zvyknutí z PC. Na našej škole sme zvolili pre dištančné vzdelávanie kombináciu Edupage, Google Meet pre konferencie, Aplikácie Google  ako G-mail, Kalendár pre kontrolu naplánovaných videokonferencií. 


_vyrp11_313C1113176_0.jpg

Vážení rodičia,

uvedomujeme si, že ani tá najlepšia škola nie je úplne imúnna proti výskytu šikanovania. Chceme byť pripravení zachytiť prípadné ubližovanie silnejších slabším hneď v začiatku a účinne takéto bezprávie zastaviť. S týmto zámerom sme vytvorili program proti šikanovaniu. Jeho dôležitou súčasťou je spolupráca nás pedagógov s Vami - rodičmi. Prosíme Vás o pomoc. Keby ste mali istotu alebo podozrenie, že je Vášmu dieťaťu ubližované, bezprostredne sa na nás obráťte (na triedneho učiteľa, školského koordinátora prevencie, výchovného poradcu, či riaditeľa školy). Využiť možno tiež našu e-schránku dôvery, ktorá je k dispozícii na webovej stránke školy. Vašu informáciu budeme brať veľmi vážne a situáciu budeme odborne a bezpečne riešiť. Ďakujeme.

 Ako používať e-schránku dôvery na PC?

 Ako používať e-schránku dôvery na mobile a tablete?